Tunnekehon hoito

eft

Tunnekehon hoito pitää sisällään EFT-tekniikkaan (emotional freedom techniques) ja muihin meridiaaniterapioihin perustuvia hoitotekniikoita, joilla pyritään poistamaan kehoon varastoituneet negatiiviset tunne-energiat. Tunnekehon hoidossa nostetaan alitajunnassa olevia ikäviä muistoja ja tunnemöykkyjä pinnalle ja näin saadaan ne poistettua, jolloin myös suuri määrä energiaa vapautuu kehon käyttöön. Tämä onnistuu erilaisia tekniikoita käyttäen, kuten meridiaaneilla ja energiakanavilla sijaitsevien akupunktiopisteiden naputtelulla. Meridiaaniterapiaa voidaankin kutsua psykologiseksi akupunktioksi. Kaikki tunteet ovat vain hermostossa olevaa biosähkövarausta, ei mitään sen kummallisempaa tai mystisempää.

Meridiaaniterapialla voidaan hoitaa sekä psyykkisiä että fyysisiä ongelmia kuten kipuja, pelkoja, allergioita, riippuvuuksia, paino-ongelmia, verenpainetta, menneisyyden traumoja, masennusta tai urheilusuoritusten parantamista eli hyvin erilaisia ongelmia. Joihinkin ongelmiin saadaan apua jopa parissa minuutissa, toiset ongelmat voivat vaatia pitempiä hoitojaksoja. Meridiaaniterapioiden keskeinen ajatusmalli on, että kaikki tunteet ovat energiaa/alitajunnan kommunikointia tietoisen mielen kanssa. Tunteet eivät synny tietoisen mielen tuotteena vaan alitajunnasta käsin ja siksi tietoisella mielellä on hyvin vaikea vaikuttaa tunteisiin. Keho ja mieli ovat hyvin läheisessä vaikutuksessa toisiinsa. Tämän takia tunteet vaikuttavat hyvin suuresti kehon hyvinvointiin. Kun me tunnemme tunteen, se yleensä myös tuntuu kehossa. Kun tunnetraumat poistuvat, jopa vaikeat fyysiset sairaudet alkavat parantua.